lent

lent
is. <alm.>
1. Bəzək və s. üçün işlədilən dar, uzun parça zolağı. Sarı lent. Ağ lent. Qara lent. – «Ura» səsləri altında qırmızı lent kəsildi, stansiya işə salındı. M. İ.. Gör qızların saçlarında; Necə ipək lentləri var! M. D.. Gördüm təyyarə meydanında sıralanıb; uzaq səfərli neçə-neçə; Gümüş rəngli insan tabutu; Üstündə lent – qara atlaz. R. R..
2. Orden və medal üçün müəyyən rəngdə və ölçüdə ipək zolaqcıq. Döşünə cərgə ilə orden və medal lentləri taxmış ortaboylu, kök, qoca kapitan nəvəsini qucaqladı. M. Süleymanov.
3. Müxtəlif materialdan kəsilmiş uzun, ensiz zolaq. Kağız lent. Teleqraf lenti. İzolyasiya lenti. // Bəzi nəqliyyat qurğularında, mexanizmlərdə intəhasız hərəkət edən parça zolağı. Konveyer lenti. Transportyor lenti.
4. məc. Ensiz, zolaq kimi uzanıb gedən, nəhayəti görünməyən. Yol getdikcə sarı bir lent kimi uzanırdı. – Yol gah lent kimi dərələrdən, gah da dağlardan keçirdi. Ə. M.. Hər yan dəniz, yol ortadan: Lent kimi uzanırdı. M. D..
◊ Kinematoqrafiya lenti – üzərinə həssas emulsiya çəkilmiş şəffaf, lentəoxşar plyonka. Maqnit lenti – qeyri-maqnit əsaslı elastik lentdən ibarət informasiya daşıyıcısı. Qayalar səsimi yazdı lentinə; Qaya maqnitafon dilləndi yenə; «Hey, hey! Bir dayan; Şövkətdir oxuyan, Habildir çalan!. . » M. Araz. Pulemyot lenti – pulemyot patronlarını qoymaq üçün yuvacıqları olan ikiüzlü parusin zolaq. Pulemyot lentini doldurmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • lent — lent, lente [ lɑ̃, lɑ̃t ] adj. • 1080; lat. lentus 1 ♦ Qui manque de rapidité, met plus, trop de temps. La tortue, animal lent. Véhicules lents. Il est lent, lent dans tout ce qu il fait. ⇒ lambin, 1. mou, traînard. « la vieille nourrice si lente …   Encyclopédie Universelle

 • lent — lent, ente (lan, lan t ) adj. 1°   Proprement, souple, flexible, sens qui est un latinisme rarement usité et seulement en poésie. À moins qu avec adresse un de ses pieds lié Sous un cuir souple et lent ne demeure plié, A. CHÉN., Idylles, Fille du …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • Lent — • An article on the origins of Lenten fasting Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Lent     Lent     † …   Catholic encyclopedia

 • lent — LENT, [l]ente. adj. Tardif, qui n est pas viste, qui se remuë, qui agit avec peu de promptitude. L asne est un animal lent & pesant. le mouvement de Saturne est plus lent que celuy des autres planetes. que cet homme est lent! il est si lent en… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • Lent — ist der Familienname folgender Personen: Familie: Wilhelm Johann Heinrich Lent (1792–1868), deutscher (Berliner) Jurist und Präsident des Oberlandesgerichts Hamm Alfred Lent (1836–1915), deutscher (Berliner) Architekt sowie Eisenbahnbaumeister… …   Deutsch Wikipedia

 • lent — LENT, Ă, lenţi, te, adj. Încet, domol. – Din fr. lent, lat. lentus. Trimis de LauraGellner, 19.05.2004. Sursa: DEX 98 Lent ≠ brusc, iute, rapid, repede Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime LENT adj., adv. 1 …   Dicționar Român

 • lent|en — or lent|en «LEHN tuhn», adjective. 1. of Lent; during Lent; suitable for Lent. 2. such as may be used in Lent; meager; plain; dismal or somber. ╂[Old English lencten; see etym. under Lent (Cf. ↑Lent)] …   Useful english dictionary

 • Lent|en — or lent|en «LEHN tuhn», adjective. 1. of Lent; during Lent; suitable for Lent. 2. such as may be used in Lent; meager; plain; dismal or somber. ╂[Old English lencten; see etym. under Lent (Cf. ↑Lent)] …   Useful english dictionary

 • Lent — /lent/, n. (in the Christian religion) an annual season of fasting and penitence in preparation for Easter, beginning on Ash Wednesday and lasting 40 weekdays to Easter, observed by Roman Catholic, Anglican, and certain other churches. [bef.… …   Universalium

 • lent — /lent/, v. pt. and pp. of lend. * * * In the Christian church, a period of penitential preparation for Easter, observed since apostolic times. Western churches once provided for a 40 day fast (excluding Sundays), in imitation of Jesus fasting in… …   Universalium

 • Lent — Lent, n. [OE. lente, lenten, leynte, AS. lengten, lencten, spring, lent, akin to D. lente, OHG. lenzin, langiz, G. lenz, and perh. fr. AS. lang long, E. long, because at this season of the year the days lengthen.] (Eccl.) A fast of forty days,… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”